PL EN RU

Aktualności

Obiekty zrealizowane (2018-02-15)


- Zaprojektowanie, dostawa oraz montaż dźwigów windowych w stacji Zawiercie i stacji Łazy na linii kolejowych nr 001 Katowice-Warszawa”

  Stacja Zawiercie

 Zadania obejmują zaprojektowanie oraz przebudowę trzech szybów windowych wraz z montażem windy elektrycznej na peronie i po stronach zewnętrznych przejścia pod torami stacji Zawiercie w km 274,139 linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice.

Stacja Łazy

Zadania obejmują zaprojektowanie oraz budowę dwóch szybów windowych wraz z montażem windy elektrycznej na peronie nr 1, nr 2 (od strony południowej) przy kładce dla pieszych nad torami stacji Łazy w km 280,859 linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice.

 - Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce”  „Kurów Zachód” (bez węzła). Część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wisła w m. Puławy”

Kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem obiektów mostowych:

- WS/PZDsz/PP – 01 wiaduktów ciągu drogi ekspresowej w km 12+031,83

- MS/PZM/PZŁ-05 most w ciągu drogi ekspresowej w km 16+483,00

- WS-07 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 17+375,35

Przepusty

- PZM/PZŁ-01 przepust drogowy zintegrowany w km 13+623,80

- PZŁ-02 przepust drogowy zintegrowany w km 14+040,00

- PZŁ-03 przepust drogowy zintegrowany w km 14+877,00

- PZŁ-03a przepust drogowy zintegrowany w km 14+877,00

- P-04 przepust drogowy w km 15+722,00

- P-05 przepust drogowy w km 15+779,00

- P-06 przepust drogowy w km 17+410,00

- PZM-07 przepust drogowy zintegrowany w km 19+029,06

- Rewitalizacja odcinka Przybówka - Jasło oraz przebudowa mostu w km 19,837 linii kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPOWP na lata 2007 -2013,

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków - Medyka - granica państwa na odcinku Bochnia - Biadoliny w km 39,000 - 61,300 w ramach Projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30/C - E 30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III.",

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Jaworzno Szczakowa",

- Rewitalizacja toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce - Fosowskie na odcinku Koniecpol - Częstochowa Stradom w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej nr 61 i 572 na odcinku Włoszczowa Północ - Częstochowa Stradom"

- Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach "Modernizacja linii kolejowej nr 174 Wrocław - Zgorzelec na odcinku Wrocław - Jelenia Góra" - modernizacja nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi, podg. Smolec, tor nr 1 szlak Smolec - Kąty Wrocławskie, tor nr 1 szlak Kąty Wrocławskie - Mietków oraz tor nr 3 w stacji Boguszów Gorce Zachód",

- Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1 - 21 pn. Budowa połączenia kolejowego MPL "Kraków - Balice" z Krakowem odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice".

- Opracowanie projektów wykonawczych i realizacja robót dla LCS Radom - Lot F" w ramach projektuPOIiŚ 7.1-19.1 a pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom (LOT A/B/F)":

- Przejście podziemne na stacji Radom,

- Mur oporowy,

- MOST,

- PRZEPUST.

- "Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Katowice - Chorzów Batory w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 134, 137 i 138 na odcinku Gliwice Łabędy - Katowice - Sosnowiec Jezor".

- Remnot wiaduktu kolejowego w km 188.093 linii nr 8 Warszawa Zachodnia - Kraków Główny nad ul. Grunwaldzką w Kielcach.

-CZĘSTOCHOWA   W dniu 10.03.2016 roku rozpoczeliśmy współpracę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie w imieniu której działa Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie  przy "Budowie przejścia pod torami nr 1,3,5 lini nr 61 Kielce-Fosowskie na stacji Częstochowa Stradom" w ramach zadania pn: "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja ogrodzeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej". W galerii Marzec 2016 można zobaczyć zdjęcia z realizowanej operacji.

-KRAKÓW W dniu 18 marca 2016 zostala podpisana umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa na wykonanie robót budowlanych w zakresie urządzeń ochrony środowiska w km 5,716-5,820 linii kolejowej nr 118 Kraków Główny-Kraków Balice zrealizowanej w ramach projektu POIiŚ 7.1-21 pn.: "Budowa połączenia kolejowego MPL Kraków -Balice z Krakowem, odcinek Kraków Główny-Mydlniki-Balice".

-TARNÓW W dniu 23.03.2016 roku podpisaliśmy umowę na Budowę dróg na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz budowę wiaduktu kolejowego w ramach zadania pod nazwą "ROZBUDOWA STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W TARNOWIE -etap III A od węzła W4 do S16" PBA branży mostowej.Wiadukt kolejowy nad drogą SAG-etap III.

W kwietniu 2016 roku rozpoczelśmy przebudowę linii kolejowej nr 133 na odcinkach: Obiekt 11- szlak Krzeszowice-Zabierzów od km 46.700 do 56.300: Obiekt 12- stacja Zabierzów od km 56.300 do km 59.400; Obiekt 13- szlak Zabierzów-Kraków Mydlniki od km 59.400 do 62.400. W ramach zadania inwestycyjnego: Wykonanie robót budowlanych na odcinkach Krzeszowice- Kraków Mydlniki w ramach projekty "Modernizacja linii kolejowej E 30, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków, etap IIb"

Kompleksowe wykonanie obiektów inżynierskich WK-1, MK-6, MK-11, MK-12, MK-13, PK-26, PK-27, WD-30, PK-31, WD-32, PK-33, TS-34, PK-35.

Identyfikacja wizualna firmy WNC