PL EN RU

Realizacje

Galeria » Obiekty Inżynierskie » Dąbrowa Górnicza

Mur oporowy w stacji Dąbrowa Górnicza - rewitalizacja obiektu zakres prac: -remont ogrodzenia na długości muru oporowego (wraz z murem oporowym) oraz poza nim (długości zgodne z projektem) - w pierwszej kolejności rozbiórka starego ogrodzenia ze zdaniem ogrodzenia na sekcję PLK w Dąbrowie Górniczej - poza murem oporowym należało wykonać fundamenty żelbetowe: odwierty rykonaliśmy wiertłem przy pomocy koparko- ładowarki o średnicy 50cm, w odwiertach zamontowaliśmy wcześniej przygotowane zbrojenie wraz z szalunkiem z płyt osb, -po wykonaniu fundamentów wykonaliśmy słupy żelbetowe w szalunkach systemowych huennebeck -w dolnej części słupów zamontowano ceowniki, w które wsunięto podwaliny żelbetowe zamówione w zakładzie prefabrykacji -powyżej podwaliny zamontowano stalowe ogrodzenie z ramą z profila prostokątnego i strzebli z kątowników(malowanie wykonaliśmy na zapleczu na hali specjalnie przygotowanej (podkład, międzywarstwa, nawierzchnia firmy sika) -po zamontowaniu ogrodzenia zamontowaliśmy prefabrykowane daszki na słupy -na murze oporowym po odkopaniu górnej powierzchni muru oporowego, wypiaskowaniu jej ? wykonano zbrojenie za pomocą kotew wklejanych. Wysokość oczepu to ok. 50 cm jednak nie niższy niż 20cm powyżej przydrożnego krawężnika. -po wykonaniu oczepu (nadbetonu) wykonano słupy żelbetowe (jak na ogrodzeniu), a następnie zamontowano prefabrykowane gzymsy -następnie montaż ceowników, podwalin, ogrodzenia stalowego i daszków(jak poza murem oporowym) -natomiast lico muru oporowego wymagało remontu poprzez: odkucie, wypiaskowanie, montaż zbrojenia na większych ubytkach, oraz torkretowanie. Prace od strony lica muru(toru kolejowego) wykonywane były ze zwyżki dwutorowej(poruszającej się po torze kolejowym) - całość ogrodzenia została uszyniona za pomocą bednarki 40x4 i uziemione do fundamentów bramek trakcyjnych -w rejonie bramek trakcyjnych zamontowano osłony przeciwporażenione ( minimum 2 m po obu stronach bramek)

Identyfikacja wizualna firmy WNC