PL EN RU

Realizacje


Kielce 1.08.2015 - 30.10.2015 Budowa w Kielcach, tak w skrócie: Inwestycja miała za zadanie wymianę izolacji na wiadukcie kolejowym oraz wymianę nawierzchni kolejowej z wbudowaniem nowego rozjazdu. Głównym wykonawcą był Książbud, bezpośrednio na zlecenie PLK. Roboty polegały na: 1. Demontaż nawierzchni kolejowej 2. Odkrycie i oczyszczenie płyty obiektu oraz ścian przyczółków. 3. Położenie nowej izolacji. 4. Wykonanie zasypki. 5. Ułożenie nawierzchni kolejowej z nowym rozjazdem.
Identyfikacja wizualna firmy WNC